Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 26.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
18. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26. 03. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 09.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2018.
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium na rok 2018 pro hospodaření obce Petrovičky
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2017.
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 9/2017.
Vyvěšeno: 01.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 8/2017.
Vyvěšeno: 30.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Polyfunkční dům
Dne 18.10.2017 byla dokončena výstavba polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Datum realizace stavby 2011 - 2017.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 18.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2017.
Vyvěšeno: 23.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 01.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 17.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2016 byla dokončena V. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Koho se evidence týká? Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat? Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Vyvěšeno: 06.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky