Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 9. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19.09.2016
Vyvěšeno: 23.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
9. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 19.09.2016 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 12.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Koho se evidence týká? Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat? Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Vyvěšeno: 06.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 21.06.2016
Vyvěšeno: 27.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky