Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 12. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 27.03.2017
Vyvěšeno: 18.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 28.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Požární bezpečnost
Pravidla požární bezpečnosti
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - číslo IV-12-2014373/VB/1.
Vyvěšeno: 03.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007935/001.
Vyvěšeno: 01.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Koho se evidence týká? Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat? Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Vyvěšeno: 06.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky