Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018 o ukončení mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 09.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
22. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 10. 09. 2018 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 25.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 1, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 21.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 písm. d) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu - KPÚ pro Královéhradecký kraj - Petrovičky u Hořic.
Vyvěšeno: 01.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Období mimořádných klimatických podmínek
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
Vyvěšeno: 25.07.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 21. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 12.6.2018.
Vyvěšeno: 15.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2017.
Vyvěšeno: 31.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28.5.2018.
Vyvěšeno: 30.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 21.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 21.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 26.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2017.
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 9/2017.
Vyvěšeno: 01.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 8/2017.
Vyvěšeno: 30.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Polyfunkční dům
Dne 18.10.2017 byla dokončena výstavba polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Datum realizace stavby 2011 - 2017.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 18.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2017.
Vyvěšeno: 23.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2016 byla dokončena V. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky