Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Vyvěšeno: 08.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 21.06.2016
Vyvěšeno: 27.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 29.04.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 29.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2015 byla dokončena III. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva
Žádost o zveřejnění na úřední desce
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aktualizované údaje k 1. 8. 2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 15.10.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Čistá obec, čisté město, čistý kraj
Dne 23. 9. 2015 byly pořízeny 2 kusy výklopných kontejnerů s víky, do kterých mají občané možnost odkládat biologicky rozložitelný komunální odpad. Projekt se uskutečnil za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje, program „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky