Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 13.05.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Petrovičky v souladu § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: Volby se uskuteční dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místo konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 09.05.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26. 04. 2019.
Vyvěšeno: 29.04.2019Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné, kalkulovaná cena pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 30.04.2019Vyvěsila: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Starosta obce Petrovičky v souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 25.03.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2019.
Vyvěšeno: 04.03.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2019.
Vyvěšeno: 18.02.2019Vyvěsila: Jaroš Tomáš
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 13/2018.
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsila: Jaroš Tomáš
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 12/2018.
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsila: Jaroš Tomáš
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
Vyvěšeno: 04.01.2019Vyvěsila: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2019
Vyvěšeno: 04.01.2019Vyvěsila: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 11/2018.
Vyvěšeno: 07.12.2018Vyvěsila: Jaroš Tomáš
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2018.
Vyvěšeno: 30.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
Vyvěšeno: 03.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 12.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky