Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému shromažďování odpadu ze zeleně a biodpadu z domácností na území obce Petrovičky
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 9. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 17. 12. 2019.
Vyvěšeno: 20.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2020
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2018 a 2019; Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2019 a 2020; Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2019 a 2020 jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 777 854 526.
Vyvěšeno: 08.11.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 24.06.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky