Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Vybírání poplatků
V pondělí dne 2.3.2020 a 9.3.2020 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420 Kč na osobu, dítě do 15 let 320 Kč. Poplatek za jednoho psa je 100 Kč za druhého a každého dalšího 120 Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 9.3.2020. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 6.3.2020 a 23.3.2020 od 19 do 20 hodin.
Vyvěšeno: 18.02.2020Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pátek 28.02.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.02.2020Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Záměr obce – nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Obec Petrovičky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst. 1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovičky ve věci: - nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (vodovod Petrovičky – rozvodný vodovodní systém, profil DN 50 - 80 mm, celková délka 2276 m) Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem.
Vyvěšeno: 06.02.2020Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2019.
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2020
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2018 a 2019; Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2019 a 2020; Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2019 a 2020 jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 777 854 526.
Vyvěšeno: 08.11.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 24.06.2019Vyvěsila: Malina Lukáš Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky